Güvenlik

KASITLI ZARAR VERME

8.1 AlphaMC'de 3. Parti yazılım veya programlarla, sanal sunucularla zarar vermek yasaktır. Bunları yapan kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı 244. Maddesi gereğince cezalandırılacaklardır. (http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=5192) Bahsi geçen kanun:

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. DELİL SÖZLEŞMESİ 9.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın kullanıcı adı, şifre, ip kayıtları ile ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Giriş / Kayıt

Sunucumuza 30 gün süreyle giriş yapmayan tüm hesaplar otomatik olarak silinmektedir!

Sunucu Durumu

Sunucu Durumu : Açık

Aktif Oyuncu : 3

Sunucu Sürümü : 1.8.x - 1.12.x

Sunucu Giriş İp Adresi : play.alphamc.org

En çok kredi yükleyenler

# İsim Kredi

Kredi Alanlar

# İsim Miktar Tür

Marketi Kullananlar

# İsim Sunucu Ürün Adı

Son Kayıt Olanlar

# İsim
xMertHasan
umitdinar3521
HordorYT
qRowleq
Vesride
Hesabınız ile oyuna girmediyseniz burada görünmez!

Discord